Robotik İmplant Uygulamaları / Alfa DENTAL

Robotik İmplant Uygulamaları 

Robotik implant uygulaması günümüzde en çok tercih edilen, implant türlerinden biridir. Robotik implant uygulaması kişinin diş etini kaldırmadan, diş etine müdahale etmeden yapılan bir implant sistemdir. Robotik implantın diğer bir ismi ise Surgical Guide olarak geçmektedir. Robotik implant uygulamaları ise şu şekilde olmaktadır;

  • Robotik      implant talep eden hastanın öncelikle üç boyutlu ağız tomografisi      çekilmektedir.
  • Tomografi      kişinin implant programına uygunluğunu tespit etmek için kullanılmaktadır,      kişinin çene kemiği kalitesi ve boyutu tespit edilmektedir. 
  • Tomografiden      sonra kişiye yapılacak olan implantın sanal bir ortamda dizilimi ve      pozisyonu yaratılmaktadır.
  • Hazırlanan      simülasyon sonucunda kişinin ağzına göre uyumlu bir cerrahi rehber ortaya      çıkarılmaktadır. 

Robotik implantın en büyük faydası ise üç boyutlu olarak planlanmasıdır, bu planlar hasta üzerinde uygulama yapmadan tasarlanmaktadır. Kişi uzun vadede beklemeden, acı çekmeden yeni implantına kavuşmaktadır. Robotik implant güvenilir ve risksiz bir sistemidir. Kişiler bu sistem ile birlikte diş etini kestirmeden, kemiği ortadan çıkmadan implant taktırma işleminde bulunabilirler. Normal implant takma tedavilerinde doktor diş etini kesmek zorunda kalmaktadır. Diş eti kesildikten sonra hastanın çene kemiğine bakarak implant takımı yolu ortaya çıkmaktadır. Robotik implant takımı sisteminde ise kemik ile ilgili her şey üç boyutlu olarak hekimin eline gelmektedir. Robotik implant güvenilir ve hızlı bir şekilde yapılmaktadır ve hasta üzerinde yanlış implant uygulamalarını da engeller.

Robotik İmplant Tedavi Aşamaları Nelerdir?

Robotik implant tedavi aşaması öncelikle kişinin ağız içerisini ve çene kemiğini üç boyutlu tomografi ile taramakla başlamaktadır. Robotik implant için kişinin çenesinde ki en uygun yer tespit edilerek buna göre implant dizayn edilmektedir. İmplantın dizaynına karar verildikten sonra özel cerrahi plaklar sayesinde kişilerin ağızlarında ön hazırlıklar başlamaktadır. Robotik implant sayesine kişilerin ağızlarında ki hassas ve özel bölgeler tespit edilmektedir, anatomik bölgelerin implant takım aşamasında kişilere herhangi bir zarar vermemesi açısından ön önemler alınmaktadır. Robotik implant tedavisi ve tedavi planları tamamen kişiye özel yapılmaktadır. Robotik implant tedavisi sırasında kişiye özel bir implant yapılmaktadır, yapılan implant dizaynı üçüncü bir kişi üzerinde kullanılmaz. Robotik implant tedavisinin en önemli özelliği ise kişi için yapılacak olan geçici protezin önceden tasarlanmasıdır. Robotik implant tedavisi, son teknoloji ürün olmasından dolayı kişiler üzerinde ki hata ve hasar oranını en aza indirgemektedir. Tedavinin diğer bir özelliği ise kişilerin hassas noktalarını tespit edilmesi ve buna göre özel bölgelerin belirlenmesidir, cerrahi işlem sırasında hekimler özel bir yörüngeye göre hareket etmektedir. Kişilerde implant tedavisi sırasında alt çeneye delik açılması genelde yapılmamaktadır, çene altına açılan delikler ileride kişileri negatif olarak etkileyebilmektedir. Robotik implant tedavisinde genelde kişilerin çene kemiğine delik açılmamaktadır ve gereksinimi en aza indirgenmesi sağlanmaktadır. Robotik implant tedavisinde yaklaşık bir saat içerisinde kişinin ağzına yerleştirilecek olan plaklar kusursuz olarak hazırlanmaktadır, plak hazırlama işleminde sonra ise implant tedavisi başlamaktadır. Tedavi sırasında elde edilen hasta öyküsü ve ağız yapısı sayesinde doktor, monitör üzerinden hastanın ağız gidişatını takip edebilmektedir ve çene bilgilerini durumu anlık olarak takip edebilmektedir. Monitör üzerinde hastanın çene bilgileri, sinir derinliği ve kemik kalitesi rahatlıkla görünebilmektedir. Robotik implant uygulaması sırasında, hekimler rahatlıkla delik açacakları iyi noktayı tespit edebilmektedir. Robotik implant uygulaması sırasında hastanın herhangi bir enfeksiyon kapmaması ve açılan yerlerin çabuk iyileşmesi sağlanmaktadır. Hastaların robotik implant tercih etme sebepleri ise şu şekildedir;

  • Robotik      implant, tedavi süresini büyük ölçüde azaltmaktadır, kişiler      geleneksel implanta göre daha hızlı tedavi olmaktadır.
  • Robotik      implant son tedavi teknolojisi ile dizayn edilmiştir, yapılacak olan      implantların yeri daha doğru tespit edilmektedir.
  • Robotik      implant sonrasında kişilerde kanama, şişlik veya enfeksiyon görülmesi daha      azdır.
  • Robotik      implant işleminde kişilere herhangi bir dikiş atılmaz, tedavi süresinin      iyileşmesi ile geleneksel implanta göre daha hızlıdır.